Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (τχ 14)►  Θόδωρος Αγγελόπουλος: (1935-2012) : «Δώστε μου ένα μέρος να κοιτάω.»

    ΛΟΓΙΑ από ΤΑΙΝΙΕΣ

“Εγώ ήρθα απ' τη θάλασσα. Από την Ιωνία. Εσείς από που ήρθατε;¨
 (Ο Αγαμέμνονας μπρoστά στο ναζιστικό εκτελεστικό απόσπασμα.) Ο Θίασος (1974-75)

«Περάσαµε τα σύνορα κι είµαστε ακόµα εδώ. Πόσα σύνορα πρέπει να περάσουµε για να πάµε σπίτι µας;»
(Ο αγνοούμενος πολιτικός ) Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού (1991)

“Ξέρεις κάτι; Η Ελλάδα πεθαίνει...”
(Ο Ταξιτζής στον Α) Το Βλέμμα του Οδυσσέα (1995)


►  Τιμή στο Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Η τραγική ατάκα του Βέγγου στο «Μετέωρο βήμα του πελαργού»  το 1995 την εποχή που χτίζονταν η «ισχυρή Ελλάδα» απομένει στην μνήμη, σαν καρφί, να στοιχειώνει το παρόν μας:  «….Πεθαίνουμε σα λαός…η Ελλάδα πεθαίνει…κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια, ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες κι’ αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά, αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο».
Κι ενώ όλος ο κόσμος στεκόταν με σεβασμό στο ξόδι του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στον έλληνα που έλεγε λίγα και έπραττε με την τέχνη του πολλά βάζοντας την Ελλάδα και την ιστορία της στο επίκεντρο του έργου του, ο ελάχιστος κος Πολατίδης, βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ  με τη φόρα που διακρίνει τους ανόητους, τους αγενείς και τους άξεστους, σηκώθηκε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων για να πει πως «ο Αγγελόπουλος εκπροσωπούσε με το έργο του ένα ακραίο τμήμα της διεθνιστικής και κοσμοπολίτικης Αριστεράς». Κι έφερε, ως παράδειγμα την φράση από το Μετέωρο βήμα του πελαργού, για να υποστηρίξει πως ο Αγγελόπουλος αποζητούσε την κατάργηση των συνόρων. Γιατί η βλακεία και η απαιδευσία πάνε μαζί με τη μηδαμινότητα…

 ►  Γιάννης Φασούλας : Οι φόροι και το κόστος διαβίωσης

•    Κάθε εισόδημα που πραγματοποιείται, αφού φορολογηθεί, σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η ισχύουσα σήμερα φορολογική νομοθεσία, στη συνέχεια, έτσι απομειωμένο όπως είναι, διατίθεται ποικιλοτρόπως: δηλαδή,  είτε καταναλώνεται (οπότε έχουμε συμπληρωματικά τους φόρους κατανάλωσης), είτε χρησιμοποιείται για την αγορά ακινήτων (οπότε έχουμε τους φόρους μεταβίβασης και στη συνέχεια τους φόρους κατοχής ακινήτων), είτε αποταμιεύεται (εδώ δεν έχουμε καμιά φορολογία), είτε, τέλος, επενδύεται (επιχειρήσεις, μετοχές).  Η τελευταία περίπτωση εμπεριέχει, φυσικά, και το επιχειρηματικό ρίσκο. Υπάρχει, όμως, και μία πέμπτη περίπτωση, ο τζόγος, που πολλές φορές, σε καιρούς επίπλαστης ευημερίας και εύκολης συσσώρευσης πλούτου  παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, που συχνά υπερκαλύπτει τις άλλες μορφές διάθεσης του εισοδήματος.
•    Αν εξαιρέσουμε τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου, όπως είναι τα είδη διατροφής, η υγεία και η ενέργεια, για τα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά (εξαιρούνται τα βιβλία) ο φόρος προστιθέμενης αξίας ανέρχεται στο 23% της αξίας του αγαθού.
•    Ας γυρίσουμε, όμως στο τμήμα εκείνο του ήδη φορολογηθέντος εισοδήματος, που καταναλώνεται. Αν δεχτούμε, ότι το όριο της φτώχειας μιας τετραμελούς οικογένειας για το 2012 είναι το ίδιο μ’ αυτό του 2009, δηλαδή 15.000 ευρώ, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:
α) για το εισόδημα των πρώτων 15.000 ευρώ (εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας) έχουμε: φόρο εισοδήματος 840 ευρώ, εισφορά αλληλεγγύης 150 ευρώ και Φ.Π.Α. 1.610 ευρώ τουλάχιστον, για αγορά καταναλωτικών αγαθών, που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή του (συντελεστής Φ.Π.Α. 13%). Δηλαδή, ο στατιστικά «φτωχός» καταβάλλει για φόρους, μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας συνολικά 2.600 ευρώ, τουλάχιστον, και από τα 15.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματός του δαπανά για την επιβίωσή του 12.400 ευρώ, το πολύ (τελικός συντελεστής όλων των φόρων 21%).
β) για το εισόδημα των επομένων 15.000 ευρώ, που διατίθεται για αγορά των υπολοίπων καταναλωτικών αγαθών, έχουμε: φόρο εισοδήματος 4.080 ευρώ, εισφορά αλληλεγγύης 450 ευρώ και Φ.Π.Α. 1.960 ευρώ (συντελεστής Φ.Π.Α. 23%). Ήτοι, συνολικοί φόροι 6.490 ευρώ, υπόλοιπο εισοδήματος για τη διαβίωση 8.510 ευρώ και τελικός συντελεστής φόρων 43,3%.
γ)  για δε το εισόδημα των επομένων 15.000 ευρώ ο τελικός συντελεστής των φόρων ανέρχεται στο ποσό 49,6%  
•    Συμπεράσματα:
1)    Εισφορά Αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο ελληνικό δημόσιο πληρώνει ακόμη και ο στατιστικά «φτωχός».
2)    Από ένα ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τετραμελούς οικογένειας των 20.001 ευρώ, καταβάλλεται για άμεσους και έμμεσους φόρους συνολικά περίπου το 25% και αυτό που πραγματικά αναλώνεται για τη διαβίωση είναι  περίπου τα 15.000 ευρώ. Κατά συνέπεια, μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας  καθίσταται κι αυτός ο φορολογούμενος στατιστικά «φτωχός».
3)    Καθίσταται αδήριτη ανάγκη, όλο αυτό το ληστρικό, φορολογικό σύστημα να ανατραπεί, να επικρατήσει κάποτε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, και το όλο φορολογικό μας σύστημα να αποκτήσει την κοινωνική και αναπτυξιακή του διάσταση.  
 
 * ο Γιάννης Φασούλας είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας

►  Επιτροπή για την αγροτική ανάπτυξη & την ανασυγκρότηση της υπαίθρου ΔΗΜΑΡ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                                                      


Για το πρόγραμμα  αγροτικής ανάπτυξης                                            
Εισαγωγή :
1.Το πρόγραμμα πρέπει να ξεχωρίζει τους στόχους από τα μέσα , να βάζει σε μια σειρά τις προϋποθέσεις - αιτίες με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
2.Ο εκσυγχρονισμός γενικά χωρίς αλλαγή πολιτικής, αποτελεί συστατικό και των φιλελεύθερων κομμάτων  και οδηγεί στη επιδείνωση των όρων παραγωγής των περισσότερων αγροτών , επιβάρυνση του περιβάλλοντος και μακροπρόθεσμα στη διάσπαση των συστατικών της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
3. Οι τεχνοκρατικές βελτιώσεις μονομερώς ή ακόμα και στις υποδομές, χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και έξω από τα πλαίσια ενός συνολικού προοδευτικού προγράμματος, δεν αναστέλλουν την δράση όλων εκείνων των παραγόντων που οδήγησαν στη αποδιοργάνωση της αγροτικής οικονομίας
4. Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων και η συμμετοχή στις διαδικασίες της υπαίθρου δεν αποτελεί μόνον ένα ακόμη επάγγελμα, αλλά και μια επιλογή τρόπου ζωής. Αποτελεί απαράδεκτη επιλογή η προώθηση κλειστού επαγγέλματος αγρότη ,ανεξάρτητα αν κατέχει και πόση γεωργική γη.
5. Η αγροτική ανάπτυξη συνδέεται αναπόσπαστα  με την ανασυγκρότηση της υπαίθρου συνολικά και καθορίζει υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά ενός εναλλακτικού αειφορικού μοντέλου ανάπτυξης.
 

ΣΤΟΧΟΙ
Το πρόγραμμα  αγροτικής ανάπτυξης για να εκφράζει μια «άλλη» προοδευτική πολιτική και να προωθεί την ανασυγκρότηση της υπαίθρου οφείλει 
1)    να  συγκρατεί τους μικρομεσαίους αγρότες στην γεωργική παραγωγή και να ενισχύει τη κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο
 μέσα  

 α.  επιδότηση παραγόμενου προϊόντος, αναλογική φορολογική απαλλαγή αντίστροφα με το μέγεθος της  παραγωγής κάτω ενός ορίου εισοδήματος
β.  χαμηλότοκα επιδοτούμενα δάνεια βελτίωσης των καλλιεργητικών συνθηκών
γ. χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια
δ. προνομιακή απασχόληση σε συνεταιριστική εργασία
ε. δομές υγείας, παιδείας και πρόνοιας , ιδιαίτερη μέριμνα για τις εργαζόμενες μητέρες της υπαίθρου
στ . μέτρα συγκέντρωσης της γης με αναδασμό και διανομή δημόσιας έκτασης κατά προτεραιότητα σε ακτήμονες ,άνεργους και μικρομεσαίους αγρότες
2)    να συμβάλει στην ισόρροπη διαχείριση των φυσικών πόρων
μέσα

α.  διαχείριση της προσφοράς νερού των λεκανών απορροής
β.  διαχείριση βοσκοτόπων
γ.  ζώνες καλλιέργειας
δ.  αξιοποίηση ΑΠΕ κάθε περιοχής και για γεωργική χρήση
ε. συλλογική διαχείριση των έργων υποδομής με συμμετοχή των συνεταιρισμών και των ΟΤΑ
στ. έλεγχος και ένταξη όλων των γεωτρήσεων (νόμιμων –παράνομων)  σε πρόγραμμα συλλογικής διαχείρισης  των αρδεύσεων
3)    να περιορίζει την περιβαλλοντική ρύπανση και να  αποκαθιστά τα ήδη διαταραγμένα  οικοσυστήματα
μέσα

α. περιορισμός εισροών και ανεξέλεγκτης απόρριψης πλαστικών και συσκευασιών
β. ορθή γεωργική πρακτική
γ. ανακύκλωση κτηνοτροφικών απορριμμάτων και αποβλήτων, υπολειμμάτων     βλάστησης και καλλιεργειών
δ. απονιτροποίηση , αποφωσφορολύωση,
ε. υποχρεωτική αμειψισπορά
στ. επέκταση δασοκάλυψης
ζ. αποκατάσταση-αξιοποίηση άγονων περιοχών
η. οργάνωση απορρύπανσης ευρέων περιοχών και υδροφορέων
4)    να εξασφαλίζει διατροφική επάρκεια στον πληθυσμό της χώρας
μέσα

α. η κάθε περιφέρεια, με τον συντονισμό του Υ.Α.Α.Τ, πρέπει να οργανώσει τη παραγωγική συμμετοχή της στα  βασικά προϊόντα διατροφής (δημητριακά- κτηνοτροφικά- οπωροκηπευτικά ) για τις ανάγκες της χώρας και όχι μόνον «καλάθι» ειδικών προϊόντων.
β. το συνεταιριστικό κίνημα να συμμετέχει σε εθνικό ετήσιο πρόγραμμα  διαχείρισης (αποθήκευσης-διακίνησης) των βασικών διατροφικών πρώτων υλών και τροφίμων που χρειάζεται ο πληθυσμός της χώρας, για την αντιμετώπιση των αθρόων εισαγωγών από το εμπορομεσιτικό κύκλωμα αλλά και των ενδεχόμενων διατροφικών κρίσεων.
5)    να παράγει ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα
μέσα

α. αυστηρός έλεγχος χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών, ορμονικών
    και λοιπών χημικών σκευασμάτων
β. έλεγχος πρώτων υλών, βελτιωτικών, συντηρητικών και διαδικασιών παραγωγής στο χωράφι και στις μονάδες μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής
γ. προγράμματα μετατροπής των συμβατικών καλλιεργειών σε ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικών σε επίπεδο ευρέων περιοχών (λεκανών απορροής), με την συνεργασία συνεταιρισμών και ΟΤΑ.
6)    να ενισχύει τους συνεταιρισμούς και τα συλλογικά σχήματα καλλιέργειας,  επεξεργασίας, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και των  καλλιεργητικών μέσων και εφοδίων
μέσα

α. συμμετοχή των μικρομεσαίων αγροτών στον ενιαίο συνεταιρισμό
β. δημιουργία ομάδων παραγωγής για τις σημαντικές καλλιέργειες
γ. ενιαία διάθεση της αγροτικής παραγωγής και προμήθειας εφοδίων μέσω συνεταιρισμού
δ. δημιουργία ευρύτερων συνεταιριστικών σχημάτων μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής και εμπορίας νωπών προϊόντων
ε. επιστημονική και ερευνητική οργάνωση των συνεταιρισμών για τις καλλιέργειες της περιοχής δράσης των
 στ. απόδοση στους νέους συνεταιρισμούς των δημόσιων υποδομών αποθήκευσης-διακίνησης-επεξεργασίας  αγροτικών προϊόντων
7)    να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για αγροτική απασχόληση και τα άλλα στάδια  αξιοποίησης της αγροτικής παραγωγής
μέσα

α. ενίσχυση ( ΟΑΕΔ ;) των συνεταιρισμών (των επιχειρήσεων του ;)για απασχόληση ανέργων της πόλης και του χωριού καθώς και υποαπασχολούμενους αγρότες, σε παραγωγικές διαδικασίες συλλογικών εκμηχανισμένων  και βοηθητικών εργασιών στο χωράφι και σε διαδικασίες εμπορίας, διακίνησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
8)    να επιτρέπει την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων-νωπών και μεταποιημένων- ακόμη και ειδικών προδιαγραφών, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίοι όροι υγιεινής και ασφάλειας, όσων πολιτών (μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών) με προσωπική η ομαδική εργασία αξιοποιούν την παράδοση της κάθε περιοχής αλλά και τις δυνατότητες της τεχνολογίας
μέσα

α. υποστήριξη φυσικών προσώπων και ομάδων που παράγουν πρωτογενώς (ή όχι) και μεταποιούν με μονάδες μικρής κλίμακας παραδοσιακά, ποιοτικά  ή καινοτόμα προϊόντα, ανεξάρτητα αν διαθέτουν γη.
9)    να προστατεύει τη βιοποικιλότητα και να προωθεί το ντόπιο πολλαπλασιαστικό υλικό και τις ντόπιες φυλές ζώων
μέσα

α. καταγραφή και αξιολόγηση όλων των ντόπιων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων
β. προγράμματα βελτίωσης του Ντόπιου Πολλαπλασιαστικού  Υλικού (Ν.Τ.Ο)
γ. σύνδεση της παραγωγής με το Ν.Τ.Ο  για προώθηση προϊόντων Π.Ο.Π
δ. απόλυτη απαγόρευση  των Γ.Τ.Ο ( «μεταλλαγμένα»)
10)    να προωθεί τη γεωργική έρευνα και την καινοτομία σε όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας και να οργανώνει την εκπαίδευση και την  πληροφόρηση  των αγροτών και  των κατοίκων της υπαίθρου
  μέσα

 α. επιστημονική συγκρότηση  των γεωτεχνικών υπηρεσιών των Δήμων και σύνδεση τους με την παραγωγή , τους φυσικούς πόρους και το τοπίο της περιοχής των, με κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την Αειφορία
β. επιστημονική στελέχωση των συνεταιρισμών με κατεύθυνση τις βασικές και εναλλακτικές καλλιέργειες της περιοχής και την καθοδήγηση των αγροτών
 γ. συγκρότηση ινστιτούτων έρευνας σε επίπεδο περιφέρειας και σύνδεση τους με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις παραγωγικές-συνεταιριστικές δομές της
11)     να προωθεί ισόρροπη σχέση ανάμεσα στην κτηνοτροφία και την φυτική παραγωγή, ανάμεσα στα γεωργικά, τα βιομηχανικά και τα ενεργειακά φυτά, ανάμεσα  στη συμβατική , την ολοκληρωμένη διαχείριση ,την βιολογική και άλλες μορφές καλλιέργειας
μέσα

α.  οργάνωση των κτηνοτροφικών υποδομών κάθε Δήμου (κτηνοτροφικά πάρκα-κτηνοτροφικοί οικισμοί- κτηνοτροφικά χωριά- βοσκότοποι)
β. σύνδεση κτηνοτροφικής παραγωγής και παραγωγής ζωοτροφών με την συνεργασία συνεταιρισμών
γ. οργάνωση της παραγωγής σε κάθε Δήμο με αξιοποίηση  των εδαφοκλιματολογικών χαρακτηριστικών, την ιστορική εξέλιξη των καλλιεργειών και τις αναγκαίες προσαρμογές με κατεύθυνση την ποιότητα
12)     να κατοχυρώνει την ονομασία προέλευσης για παραδοσιακά και καινοτόμα προϊόντα που συνδέονται με την ποικιλία των ηπειρωτικών και νησιώτικων ιδιαίτερων εδαφοκλιματολογικών περιοχών της χώρας
μέσα

α.  οργάνωση της παραγωγής όλων των εκλεκτών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με ένταξη σε ενιαίο πρόγραμμα για κάθε Δήμο ,μέχρι την τελική διάθεση τους μέσα από τους συνεταιρισμούς 
β.  αποκλεισμός παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ που δεν συνδέονται αυστηρά με πρώτες ύλες συγκεκριμένων περιοχών και μεταποιημένων με παραδοσιακές διαδικασίες
13)    να ενισχύει  τις βιοτεχνίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων και εκσυγχρονισμένων κατασκευών σε όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
  μέσα

α. σύνδεση πανεπιστημίων και ΤΕΙ  με τις ντόπιες επιχειρήσεις για την προώθηση σύγχρονης τεχνολογίας και της καινοτομίας στις γεωργικές εργασίες και τις μεταποιητικές διαδικασίες
 β.  ενίσχυση της έρευνας για την εφαρμογή από ντόπιες επιχειρήσεις της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογών πληροφορικής , αυτοματισμών και ελέγχου των έργων υποδομής
14)     να συμβάλει στην οργάνωση της συνεργασίας συνεταιρισμών παραγωγών και ομάδων καταναλωτών
μέσα

α. ενίσχυση εμπορικών δεσμών μεταξύ συνεταιρισμών διαφορετικών περιοχών για βασικά προϊόντα διατροφής
β. ενίσχυση τροφοδοσίας ειδικών και ευαίσθητων ομάδων πολιτών( κιλικία σχολείων, γηροκομεία, Κ.Ψ.Μ στρατού, νοσοκομεία, ιδρύματα) με ποιοτικά νωπά  και μεταποιημένα τρόφιμα από γυναικείους συνεταιρισμούς των Δήμων
15)    να ενισχύει τις σχέσεις παραγωγής - πολιτισμού  και να προωθεί τον τουρισμό όλων των μορφών, σε ισορροπία με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών
μέσα

α. ανάδειξη των σχέσεων παραγωγής και πολιτισμού που χαρακτηρίζουν την ταυτότητα της κάθε περιοχής και προσδιορίζουν τα ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων
β. προώθηση του αγροτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού χωρίς να διαταράζονται οι δομές και η φυσιογνωμία των τοπικών κοινωνιών και χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον
16)    να αποκαθιστά τις διαρρηγμένες σχέσεις πόλης και χωριών και να αναπροσανατολίζει σε μια ισορροπημένη οικιστική , κοινωνική ,οικονομική διάχυση όλων των λειτουργιών μεταξύ των Δήμων
μέσα

α. ενίσχυση των τοπικών αγορών με προβολή και διακίνηση των προϊόντων μέσω συνεταιριστικών καταστημάτων σε τιμές ιδιαίτερα προσιτές στους καταναλωτές.
β. ισομερή κατανομή δομών (αθλητικά, ψυχαγωγικά, τουριστικά κέντρα) και παροχή υπηρεσιών σε όλους τους Δήμους
γ. προβολή διαφορετικού τρόπου ζωής και συγκεκριμένα πολεοδομικά και οικιστικά μέτρα για την διευκόλυνση της εγκατάστασης και μετεγκατάστασης πολιτών στους νέους Δήμους

Επιτροπή ΛΑΡΙΣΑΣ για την αγροτική ανάπτυξη & την ανασυγκρότηση της υπαίθρου             Λάρισα 15/1/2012                                                                                                                                                                    
  

 
                                                                                                  
►  Θωμάς Ψύρρας : για τη δημοσκοπική άνοδο
                   
      Οι σφυγμομετρήσεις δείχνουν στατιστική άνοδο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ήδη πολλοί προερχόμενοι από το Πασοκ προσεγγίζουν τη ΔΗΜΑΡ. Το πρόβλημα δεν είναι με τους απλούς ψηφοφόρους αλλά με κάποια στελέχη τα οποία δηλώνουν Δημοκρατική Αριστερά ζητώντας συγχρόνως να «εξαργυρώσουν» την προσχώρηση με θέσεις σε ψηφοδέλτια. Βέβαια αυτό συμβαίνει και σε άλλα κόμματα. Ωστόσο (παραφράζοντας τα λόγια του γερμανού ευρωβουλευτή Σουλτς για τους γάλλους σοσιαλιστές) πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά τέτοια στελέχη μοιάζουν με …περιστέρια: «Όταν είναι ψηλά, σε χέζουν κατάμουτρα και, όταν είναι κάτω, τρώνε μέσα από το χέρι σου». Το ίδιο ισχύει και για τα στελέχη του Πασοκ και τις υπερφίαλες πολιτικές τους συμπεριφορές κάθε φορά που κατείχαν εξουσία και τις συμπεριφορές τους όταν την χάνουν. Η ΔΗΜΑΡ οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να φροντίσει οι όποιες λίγες και επιλεγμένες συνεργασίες αφενός να γίνουν σε ηθική βάση (μη γεμίσουμε λαμόγια), και αφετέρου να γίνουν με βάση ξεκαθαρισμένες πολιτικές (κι όχι εκλογικές) θέσεις…

►  Από συνέντευξη του Νικήτα Κανάκη,  προέδρου των «Ελλήνων γιατρών του κόσμου».

Ο Νικήτας  Κανάκης είναι πρόεδρος των «Ελλήνων γιατρών του κόσμου», είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει δει πλήθος πόλεων ή κρατών σε ανθρωπιστική κρίση και εξ αυτού του λόγου έχει το δικαίωμα και να κρίνει και να συγκρίνει. Σε συνέντευξή του δήλωσε: 
«Και δε σας κρύβω ότι πολύ σύντομα φοβάμαι ότι θα μιλάμε για αποστολές σε ελληνικές γειτονιές, με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για αποστολές σε πόλεις της Αφρικής. Ήδη εμείς αντιμετωπίζουμε το κέντρο της Αθήνας σαν να βρίσκεται σε ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά: ανθρώπους που πεινάνε, άστεγους, ανθρώπους που δεν έχουν φάρμακα και γιατρό. Και ανθρώπους που περιφέρονται στις πλατείες. Δεν είναι διαφορετική η εικόνα από αυτό που βλέπουμε σε πόλεις του Τρίτου Κόσμου».

►  Ο συνταγματολόγος κύριος Λοβέρδος: “Θα γίνει μακελειό»                 22/01/2012

“Θα γίνει μακελειό αν κάποιος πειράξει τον κύριο Παπανδρέου”, δήλωσε ευθαρσώς ο κύριος Λοβέρδος, πανεπιστημιακός και συνταγματολόγος και επίδοξος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ plus.Ποιον αποδέκτη έχει αυτή η απειλή;  Ποιος θα μακελέψει ποιον για το φάκελο με τις ατασθαλίες της Στατιστικής Αρχής και τις ενδεχόμενες ευθύνες του ΓΑΠ; Είμαστε με τα σωστά μας; … Οι δηλώσεις του κυρίου Λοβέρδου σε μια χώρα σπαραγμένη ήδη δεν είναι μόνο ανεπίτρεπτες αλλά επικίνδυνες και κανονικά αν υπήρχε «ντροπή» (και η ντροπή είναι πολιτική αρετή) θα έπρεπε κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση να ζητήσουν εδώ και τώρα την παραίτησή του για παραδειγματισμό.  Αρκετά πια με κάποιους μωροφιλόδοξους – και ταυτόχρονα ανιστόρητους και ανόητους - που δεν διστάζουν να γίνονται ακραία επικίνδυνοι για να υπηρετήσουν τα προσωπικά τους σχέδια…   

► Η Ελλάδα απασχολεί και το Νταβός


Η σκιά της Ελλάδας πλανάται για μια ακόμα φορά πάνω από το Νταβός όπου η αδράνεια της ευρωζώνης, η οποία καθυστερεί να εφαρμόσει λύσεις για την έξοδο από την κρίση, επικρίθηκε σήμερα από ένα μεγάλο μέρος ομιλητών.
Ο μοναδικός αξιωματούχος χώρας της ΕΕ που πήρε το λόγο σήμερα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζορτζ Οσμπορν, ένας ευρωσκεπτικιστής, αναγκάσθηκε να υπερασπιστεί την Ευρώπη.
"Πολλά πράγματα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες στην ευρωζώνη και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε", τόνισε και υπογράμμισε ότι "πρέπει να γίνουν περισσότερα" και ότι αυτό θα συμβεί "εντός των προσεχών εβδομάδων".
Ο υπουργός αναφερόταν στους μηχανισμούς στήριξης που η ευρωζώνη θέλει να θέσει σε ισχύ για να αποτρέψει τη μετάδοση της κρίσης.
"Ο μηχανισμός στήριξης είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, των κυβερνήσεων και των καταναλωτών", τόνισε.
Ομως, ο Οσμπορν καταφέρθηκε εναντίον της αντικανότητας των Ευρωπαίων να επιλύσουν το πρόβλημα της Ελλάδας, τα δημοσιονομικά προβλήματα της οποίας εμφανίστηκαν στα τέλη του 2009.
"Είμαστε στις αρχές του 2012 και ακόμα μιλάμε για την Ελλάδα. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το πρόβλημα αυτό δεν έχει επιλυθεί", τόνισε.
"Η ανικανότητα των Ευρωπαίων να προχωρήσουν στο θέμα αυτό προκαλεί κραδασμούς σ΄ολόκληρο τον κόσμο", προειδοποίησε ο Οσμπορν.
Ο Μάρκ Κάρνεϊ, κυβερνήτης της καναδικής κεντρικής τράπεζας και πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει όχι μόνο να ενεργήσει γρήγορα, αλλά να λάβει και σωστές αποφάσεις.
Ο Κάρνεϊ τόνισε ότι είναι σημαντικό το χρέος της Ελλάδας να επιστρέψει σε ένα επίπεδο "αξιόπιστο" και βιώσιμο".

 ►  Ποιοι πρωθυπουργοί δημιούργησαν το χρέος;

Ιδού το Χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ καθώς και την χρονική περίοδο με τους πρωθυπουργούς της χώρας από την Χούντα μέχρι και τα μέσα του 2010. Αντί λόγων ένα γράφημα. καθώς "μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις".
 

 ►  Ιντερνάσιοναλ Χέραλντ Τριμπιούν: «Ο ζοφερός χειμώνας της Ευρώπης»        16-1-2012

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η απόφαση του οίκου S&P να υποβαθμίσει εννέα χώρες της ευρωζώνης, οφείλεται στο ότι η οικονομική στρατηγική λιτότητας που με κάθε τρόπο ακολουθούν, δεν έχει αποτελέσματα.
Η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο χείλος της κατάρρευσης και ενδέχεται να χρεοκοπήσει στις 20 Μαρτίου, εάν δεν λάβει ένα νέο πακέτο οικονομικής στήριξης, λέει η εφημερίδα και συμπληρώνει πως η Αθήνα μπορεί πολύ δύσκολα να αντέξει κι άλλη λιτότητα, ενώ η οικονομική συρρίκνωση δεν της επιτρέπει να πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους.
«Είναι καιρός για αλλαγή πλεύσης», λέει η γαλλική έκδοση της βρετανικής εφημερίδας. «Η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να αντέξει τον χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο μίας άτακτης χρεοκοπίας της Ελλάδας ή την έξοδο της χώρας από το ευρώ. Η Ελλάδα δείχνει να χρειάζεται ακόμη περισσότερα χρήματα από αυτά που της έχουν υποσχεθεί μέχρι στιγμής. Οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι το "κούρεμα" κατά 50% ίσως να μην επαρκεί για να επανέλθει το ελληνικό χρέος σε διαχειρίσιμα επίπεδα».
Επιπλέον, η εφημερίδα τονίζει ότι τόσο η Ελλάδα όσο και οι αδύναμοι γείτονές της έχουν ανάγκη να βοηθηθούν από τις ισχυρότερες οικονομίες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουν να ξοδεύουν περισσότερα για να τους βοηθήσουν να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους.
Η Γερμανία θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι χωρίς ανάπτυξη, οι ταλαιπωρημένοι γείτονές της δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
Τέλος η «ΙΗΤ» ισχυρίζεται ότι τα προβλήματα της Ευρώπης έχουν ξεφύγει τόσο πολύ από τον έλεγχο που κανένας δεν γνωρίζει ποιο είναι το κατάλληλο μείγμα πολιτικής. «Εκείνο όμως το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η εμμονή στη λιτότητα, το μόνο που κάνει είναι να βαθαίνει την κρίση», καταλήγει η εφημερίδα.                                                                                       (από την Ημερησία)

 ► Τα 7 "θέλω" της τρόικας                                                                 27/01/2012

Έναν πλήρη «οδικό χάρτη» για την Ελλάδα - από τη σκοπιά των δανειστών -, αποτελεί το κείμενο των 10 σελίδων, το οποίο επέδωσαν στην κυβέρνηση το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΚΤ.
Σε αυτό αναλύονται τα μέτρα του «νέου μνημονίου» που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, προκειμένου, σε συνδυασμό με το «κούρεμα» των ομολόγων, να συναφθεί η νέα δανειακή σύμβαση προς τη χώρα.
Στο «νέο μνημόνιο» προτείνονται:
1. Νέα φορολογικά μέτρα (ήδη υπήρξαν αντιδράσεις, όπως για την πρόταση για αύξηση των αντικειμενικών αξιών κατά 25%)
2. Απολύσεις από το Δημόσιο
3. Περικοπή των επικουρικών συντάξεων
4. Μειώσεις αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια
5. Προώθηση μεγάλων αποκρατικοποιήσεων
6. Μείωση των δαπανών για την υγεία
7. Περαιτέρω απελευθέρωση των επαγγελμάτων

 
 ►  Συνάντηση Κουβέλη με τα προεδρεία Δικαστικών και Εισαγγελικών Ενώσεων.24/1/2012

Ο Φ.Κουβέλης δήλωσε μετά τη συνάντηση με τα  προεδρεία Δικαστικών και Εισαγγελικών Ενώσεων:
«Η στήριξη και η αναβάθμιση της δικαιοσύνης είναι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία. Η δικαιοσύνη πρέπει να εξασφαλίσει εκείνες τις υποδομές, εκείνες τις ρυθμίσεις που πράγματι θα κάνουν το δικαστικό λειτουργό αποφασιστικό παράγοντα στην ευρυθμία της κοινωνικής ζωής του τόπου. Υπάρχουν ρυθμίσεις που προωθούνται με το προς ψήφιση νομοσχέδιο που είναι αντίθετες προς εκείνα που πρέπει να υπηρετεί μια δικαιοσύνη. Η απονομή της δικαιοσύνης δεν πρέπει να υποκύψει σε κανέναν εύκολο διεκπεραιωτισμό. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην επιτάχυνση της και πρέπει να αντιμετωπιστούν αλλά σε καμία περίπτωση με της συρρίκνωση του χαρακτήρα και της ποιότητας της απονεμόμενης δικαιοσύνης. Πρέπει να σεβαστούν οι πάντες την ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού.
Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα της αποστολής της δικογραφίας, εκ μέρους του οικονομικού εισαγγελέα στον Άρειο Πάγο, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, εκείνο που χρειάζεται ο τόπος είναι η πολιτική ηρεμία και όχι η ένταξη του όποιου ζητήματος σε μια στείρα κομματική αντιπαλότητα. Δεν χρειάζεται την ένταξη ούτε στη μικροκομματική σκοπιμότητα. Εκείνο που, επαναλαμβάνω, χρειάζεται ο τόπος, ιδιαίτερα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα, είναι η πολιτική ψυχραιμία, η πολιτική νηφαλιότητα και βεβαίως και η ουδετερότητα της ίδιας της δικαιοσύνης.»

 
 ►  Θωμάς Ψύρρας : Η αρχαία ελληνική γλώσσα, οι υπολογιστές και τα νεφελίμ

Διακινείται εδώ και πολύ καιρό στο διαδίκτυο ένα κείμενο που αποκαλείται Hellenic Quest και αφορά την αρχαία ελληνική γλώσσα. Το παρουσιαζόμενο κείμενο (το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται "μη σοβινιστικό") εκθειάζει τις δυνατότητες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και "δείχνει" το θαυμασμό και την προτίμηση των ξένων σε ιδιότητες της αρχαίας ελληνικής ακόμα και σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία. «Μαθαίνουμε» ότι η αρχαία έχει 90 εκατομμύρια λέξεις, ότι είναι η ιδανική γλώσσα για υπολογιστές, ότι στελέχη μεγάλων εταιριών πληροφορικής συστήνουν την εκμάθηση αρχαίων, ότι είναι η μόνη στον κόσμο που διαθέτει «πρωτογένεια» κλπ. Το κείμενο παρουσιάζεται ως αθώο ενημερωτικό και επιστημονικοφανές με σκοπό να αποδείξει την ανάγκη εντατικής εκμάθησης της αρχαίας.
Το κείμενο όμως είναι απολύτως ανακριβές και άκρως αντεπιστημονικό. Παρουσιάζει ερευνητικά προγράμματα "ρουτίνας" που υλοποιούνται στις ΗΠΑ ως επιλογή "θαυμασμού" προς την αρχαία ελληνική. Η Ελίζαμπεθ Μακντόναλντ συγκρότησε όχι μόνο τον Thesaurus Linguae Graecae αλλά την ίδια εργασία έκανε και για τα λατινικά.  Και βέβαια μπορούμε να δείξουμε αντίστοιχες προσπάθειες για τη γλώσσα των Ταμίλ έως και για τη γλώσσα των μωρών (των μικρών παιδιών)...
Ο πλούτος των  90 εκατομμύριων τύπων που παρουσιάζεται ως κάτι το μοναδικό αφορά τύπους κι όχι λέξεις ή ρίζες λέξεων, δηλαδή η λέξη "χείρ"  στη μηχανή αναζήτησης της Μακντόναλντ εμφανίζεται περισσότερες από 15 φορές σε λογής δυνατούς τύπους (χείρ, χειρός, χειρί, χείρα, χειρ, χειρ', χείρ' , χείρες, χειρών, χερσί, χείρας, χειρας, και σε διαλεκτικούς χέρα, χέρι, χερ' κ.ο.κ. [γράφω στο μονοτονικό αναγκαστικά]. Κάνετε λοιπόν ένα λογαριασμό για να δείτε πόσες λέξεις έχει η ελληνική!  (και σε τελευταία ανάλυση τι αποδεικνύει η πολυτυπία σε μια γλώσσα;...)
Όσον αφορά το πρόγραμμα  Hellenic Quest και τις δηλώσεις Σκάλι της Apple για τη σημασία των αρχαίων στον προγραμματισμό των ΗΥ δείτε στο  http://el.wikipedia.org/wiki/Hellenic_Quest  να καταλάβετε πως είναι δυνατό στο χώρο του Διαδικτύου να κυκλοφορούν διαδόσεις και να εμπεδώνεται ως "αναμφισβήτητο" γεγονός μία μπαρούφα, έτσι ώστε εάν διαφωνήσεις ο άλλος να έχει ως αντεπιχείρημα το "Μα εγώ το διάβασα!" και να παραμένει αμετακίνητος στη βεβαιότητά του... 
Επίσης ούτε η αμερικανική κυβέρνηση, ούτε άγγλοι  επιστήμονες ή επιχειρηματίες ή ειδικοί της πληροφορικής είπαν ποτέ ότι η πληροφορική ή η επιχειρηματικότητα ή η οργάνωση επιχειρήσεων (ή δεν ξέρω τι άλλο βαρύγδουπο)  θα αναπτυχθεί αν μάθουν αρχαία. Ποτέ δεν αναφέρεται ποιοι είναι συγκεκριμένα αυτοί οι επιχειρηματίες ή τα στελέχη (με ονοματεπώνυμο), και που είναι δημοσιευμένες οι απόψεις τους (έντυπο και ημερομηνία).
Όσον αφορά το "επιχείρημα" ότι η αρχαία ελληνική είναι η μόνη που διαθέτει "πρωτογένεια", ένας γλωσσολόγος θα χαμογελούσε και για τη χρήση του όρου, και γιατί αυτό που περιγράφεται ως πρωτογένεια συμβαίνει στις περισσότερες γλώσσες.
Επίσης όποιος ξέρει στοιχειωδώς από προγραμματισμό υπολογιστών, γνωρίζει ότι τα προγράμματα λογισμικού των  υπολογιστών,  χρειάζονται λιγότερες από 100 "λέξεις" (άντε 150!), οι οποίες μάλιστα είναι δεσμευμένες και δεν μεταβάλλονται. Κανείς δεν δουλεύει με γλώσσα όπως τη φαντάζονται οι "μη σοβινιστές" συντάκτες του κειμένου.
Βέβαια δεν ευθύνονται αυτοί! εδώ κοτζαμ υπουργός παιδείας, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, αναπαρήγαγε τα βασικά σημεία του εν λόγω κειμένου στις 27-1-2008 στα πλαίσια των μαθητικών αγώνων επιχειρηματολογίας για να δεχτεί άμεσα κριτική. ( Δες πρόχειρα: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_15/02/2008_259283 και στο http://www.tanea.gr/politismos/article/?aid=54515 )
Βέβαια ο Στυλιανίδης δεν ήταν ο μόνος που συνέβαλε στη διάδοση του εν λόγω κειμένου. Μια εμπλουτισμένη (!) μορφή του δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό της Ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον στις 4 -12-2003 (σκεφτείτε τι λογής μορφωτικό ακόλουθο πληρώνουμε!)  και στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (!!!)
Με λίγα λόγια: το κείμενο έχει τόση επιστημονική αξία όση έχουν τα νεφελίμ και τα ελοχίμ του Λιακόπουλου, τα UFO και οι θεωρίες της "κούφιας γης".
Το τραγικό είναι ότι αυτά αναπαράγονται από φιλόλογους και μέσα στην τάξη. Πάντως, διδακτικά, το κείμενο είναι ιδανικό (!) μόνο για να παρουσιαστεί ως μορφή επιτυχούς προπαγάνδας και για να ελεγχθεί η δύναμη μιας διάδοσης (ο καθηγητής μπορεί να ρωτήσει τους μαθητές του "τί είναι εκείνο που τους αρέσει να πιστεύουν" και "γιατί θέλουν να το πιστεύουν έστω κι αν είναι κόντρα στην πραγματικότητα"), ως άσκηση αυτογνωσίας.
Συνήθως το συγκεκριμένο συνοδεύεται και από ένα άλλο κείμενο με δηλώσεις του αχώνευτου Κίσινγκερ που πρωτοπαρουσίασε η Λιάνα Κανέλη στο περιοδικό "Νέμεσις" (πριν ενταχθεί στο ΚΚΕ) ότι  "Ο λαός των Ελλήνων είναι αναρχικός και δύσκολος να τιθασευθεί. Γι' αυτό πρέπει να χτυπηθεί βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως αναγκασθεί να συμμορφωθεί. Εννοώ να πληγούν η γλώσσα του, η θρησκεία του, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερωθεί η δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί και να επικρατήσει, ώστε να μην μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή την νευραλγική περιοχή στρατηγικής σημασίας για μας" .
Οι δηλώσεις αυτές που υποτίθεται έγιναν το 1974, λίγο μετά την πτώση της δικτατορίας δεν υπάρχουν σε κανένα αμερικανικό ή άλλο ξένο έντυπο αλλά ούτε και στον ελληνικό τύπο της εποχής (και τότε δεν θα αφήναμε να περάσει απαρατήρητη μια τέτοια είδηση!) αλλά παρουσιάζονται πολλά πολλά χρόνια μετά (!) και έκτοτε αναπαράγονται χωρίς ποτέ να αναφέρεται η αρχική πηγή τους. Πάντως γνωρίζουν δημοσιότητα όχι μόνο από την αναπαραγωγή στο διαδίκτυο αλλά και επειδή τις κατέστησε γνωστές στο πανελλήνιο η λαϊκίζουσα διάθεση του Λάκη Λαζόπουλου στο Αλ Τσαντίρι.
Ιδού λοιπόν δύο συστατικά στοιχεία της ελληνικής -κατά Γιαννναρά- νεοελληνικής ιδιοπροσωπίας: το σύνδρομο του εκπεσόντος μεγαλείου και το σύνδρομο του ανάδελφου έθνους πλάι-πλάι.
Δε νομίζετε ότι ήρθε ο καιρός να ξεφύγουμε (και μαζί να ξεφύγει και η ελληνική εκπαίδευση) από τέτοια σύνδρομα που αποδεικνύουν τα κόμπλεξ της εθνικής μας υστέρησης και μετατρέπουν έμμεσα την ανοησία σε "πηγή" γνώσης και σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό αίτημα ;...

 ►  Το ημερολόγιο της κρίσης   1-1-2012 έως  15-1-2012

*** 17/01/2012 Παρά τις υποβαθμίσεις το παγκόσμιο ράλι συνεχίζεται Κόντρα σε όλα τα αρνητικά νέα από την Ευρώπη, τον Καναδά και την Κίνα και παρά τις υποβαθμίσεις ευρωπαϊκών κρατών και του EFSF, το παγκόσμιο ράλι των μετοχών συνεχίζεται ενώ μεγάλη η άνοδος και εμπορευμάτων όπως ο χρυσός, το πετρέλαιο και το ασήμι. Οι «επενδυτές» αδιαφορούν για τις αρνητικές εξελίξεις και όσο το ρευστό ανακυκλώνεται από τις ΗΠΑ και την ευρωπαική τράπεζα οι διεθνείς «επενδυτές» -τζογαδόροι εκμεταλλεύονται το ράλι και …κερδίζουν. 
*** 23/01/2012 Η ΕΚΤ χαρίζει δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Αν δεν το έχετε προσέξει ο δείκτης ευρωπαϊκών τραπεζών καταγράφει μεγάλη άνοδο ακριβώς απ' τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να δεχτεί ως εγγυήσεις από τις ευρωπαϊκές τράπεζες τα πάντα εκτός απ' τα ... καπάκια της τουαλέτας, προκειμένου να τους παράσχει δάνεια ύψους 500 δις ευρώ για να κερδοσκοπήσουν στα ευρωπαϊκά ομόλογα καταγράφοντας κέρδη μέχρι και 700%. Και εφόσον αυτό κρίθηκε ως η αρχή σε ένα πάρτι που μπορεί να έχει και συνέχεια, οι ευρωπαϊκές τράπεζες πήραν την ανιούσα και κερδίζουν έτσι διπλά, τόσο απ' τα δάνεια όσο και από την αύξηση της χρηματιστηριακής τους αξίας. Σε καλή μεριά.
***24/01/2012 Στα 21,726 δισ. ευρώ το έλλειμμα. 21,726 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 21,712 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού το δωδεκάμηνο Ιανουάριου - Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σημειώνεται ότι το 2010 το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχονταν στα 21,457 δισ. Ευρώ.
***25/01/2012 εμπορικό έλλειμμα και η Ιαπωνία. Για πρώτη φορά, μετά από 31χρόνια, η Ιαπωνία παρουσίασε εμπορικό έλλειμμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών της χώρας. Το εμπορικό ισοζύγιο άγγιξε "κόκκινο" στο τέλος του 2011 για πρώτη φορά μετά το 1980, εξ΄ αιτίας, μεταξύ άλλων, του σεισμού που έπληξε την Ιαπωνία στις 11 Μαίου και της ισοτιμίας του γεν.
***27/01/2012 Η Πορτογαλία θα έχει την τύχη της Ελλάδας; Αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι επενδυτές, που βλέπουν από μέρα σε μέρα την κατάσταση στην χώρα να χειροτερεύει. Οι εκροές κεφαλαίων στην χώρα έχουν φτάσει στο υψηλότερο σημείο του τελευταίου έτους, ενώ το επιτόκιο δανεισμού  στην δεκαετία έχει περάσει και αυτό σε νέο ιστορικό υψηλό, κάνοντας την κατάσταση ακόμα χειρότερη.
***28/01/2012 Απανωτές υποβαθμίσεις στην Ευρώπη. Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας πέντε ευρωπαϊκών χωρών -μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος- προχώρησε την Παρασκευή η Fitch εκτιμώντας ότι οι χώρες εξακολουθούν να είναι ευάλωτες σε νομισματικά και χρηματοοικονομικά σοκ. Συγκεκριμένα ο οίκος υποβάθμισε: Την Ιταλία από A+ σε Α- με αρνητικές προοπτικές. Την Ισπανία από AA- σε A με αρνητικές προοπτικές. Το Βέλγιο από AA+ σε AA με αρνητικές προοπτικές.Τη Σλοβενία από AA- σε Α με αρνητικές προοπτικές. Την Κύπρο από BBB σε ΒΒΒ- δηλαδή μία βαθμίδα πάνω από την κατηγορία junk επίσης με αρνητικές προοπτικές.Ακόμη η Ιρλανδία παραμένει στo BBB+ αλλά το outlook μετατρέπεται αρνητικό. Σύμφωνα με τη Fitch οι υποβαθμίσεις δικαιολογούνται από την ορατή επιδείνωση των προοπτικών της οικονομίας στην Ευρώπη και την απουσία «αξιόπιστου τείχους έναντι στη μετάδοση των κρίσεων και των αυτοεκπληρούμενων κρίσεων ρευστότητας».
***28/01/2012. Μέρκελ: Η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη, τονίζει η Καγκελάριος της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ σε συνέντευξη που δημοσιεύεται στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Bild.  Όπως αναφέρει, η ίδια δεν θα δεχθεί ποτέ μια αποχώρηση από το ευρώ : «Εχω πει επανειλημμένα ότι αν αποτύχει το ευρώ, θα έχει αποτύχει η Ευρώπη, διότι το ευρώ υπήρξε ένα αποφασιστικό βήμα προς την βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό το βήμα δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω χωρίς σοβαρότατες συνέπειες και μεγάλο ρίσκο. Αυτό εγώ δεν πρόκειται να το κάνω διότι ιδιαίτερα εμείς οι Γερμανοί έχουμε πολύ επωφεληθεί από το ευρώ».
***29/01/2012 Θέμα επιτροπείας. H Eλλάδα πρέπει να παραδώσει τον έλεγχο της δημοσιονομικής της πολιτικής σε εξωτερικούς θεσμούς αν δεν μπορεί να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τα μέτρα στήριξης από την Ευρωζώνης, δηλώνει στην εφημερίδα Bild ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ. Πρόκειται για τον πρώτο Γερμανό αξιωματούχο που θέτει επισήμως θέμα επιτροπείας της Ελλάδας, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε στο εσωτερικό της χώρας μας η διαρροή γερμανικού εγγράφου προς το Eurogroup για την ανάγκη ορισμού Ευρωπαίου Επιτρόπου που θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του ελληνικού προϋπολογισμού, έχοντας μάλιστα το δικαίωμα να θέτει και βέτο σε αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης επί των δημοσιονομικών.
***29/01/2012 Το Ιράν προειδοποιεί ότι η τιμή του πετρελαίου θα φθάσει τα 150 δολ. το βαρέλι λόγω της απαγόρευσης από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση των εισαγωγών πετρελαίου από τη χώρα, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Πετρελαίου του Ιράν.Ο χειμώνας βγαίνει όλο και πιο δύσκολα!.
*** 30/01/2012 Οι γαλλικές εκλογές προβάλουν το νόμο Τόμπιν. Δύο εβδομάδες μετά την απώλεια του τριπλού «Α» στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας της Γαλλίας από τον οίκο Standard & Poor's και στον απόηχο της επίθεσης που εξαπέλυσε ο Φρανσουά Ολάντ κατά του «κόσμου του κεφαλαίου», ο Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε σειρά οικονομικών μεταρρυθμίσεων περιλαμβανομένης της επιβολής φόρου ύψους 0,1% επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αρχής γενομένης από τον Αύγουστο και με την ελπίδα, όπως είπε, ότι θα «προκαλέσει ένα σοκ» και θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 ►  επισημάνσεις ►επισημάνσεις ►επισημάνσεις ◄επισημάνσεις ◄επισημάνσεις◄επισημάνσεις

***23/01/2012 Εγκρίθηκε η συγχώνευση της "ALPHA Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρεία" και της "Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Ανώνυμη Εταιρεία" από την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 ***24/01/ 2012 «Η κυνική παραδοχή του υπουργού Ανάπτυξης ότι δεν διάβασε το μνημόνιο προσβάλει τον ελληνικό λαό. Όταν ένας υπουργός αγνοεί το πώς δεσμεύτηκε η χώρα με το Μνημόνιο, τότε η αγανάκτηση, η αγωνία και η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς την ασκούμενη πολιτική είναι απολύτως δικαιολογημένη». Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για τις δηλώσεις Χρυσοχοϊδη. Μήπως είμαστε υπερβολικά ευγενείς;
25/1/ 2012  Οι καλές ιδέες: Ξεκίνησε σήμερα ο διάλογος, μεταξύ των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βρούτση και του ΛΑΟΣ, Αλέκο Χρυσανθακόπουλο και συζήτησαν τους βασικούς άξονες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Αν δεν κάνουμε λάθος, ο Χρυσανθακόπουλος δεν ήταν εκείνος με τα «φρουτάκια»; Θα έχει σίγουρα καλές ιδέες και για το φορολογικό…
28/01/ 2012 Δεν αντέχουν τα βάρη. Ένας στους δύο ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στα φορολογικά βάρη, όπως ο ΦΑΠ και το τέλος ακινήτων, για το 2012. Ισάριθμοι αναφέρουν ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν ούτε τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου, ενώ ήδη ένας στους έξι καθυστερεί τις πληρωμές των δόσεων. Επιπλέον, το 94% των ιδιοκτητών υπέστη μείωση εισοδημάτων την τελευταία διετία, είτε επειδή έμειναν κενά τα ακίνητα που μίσθωναν, είτε γιατί έκαναν μειώσεις ενοικίων οι οποίες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (άνω του 60%) κυμαίνονται μεταξύ 20 και 30%.
29/01/2012 «Σε απόλυτη σύγκλιση» βρίσκονται ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, μπροστά στις «πρόσθετες δεσμεύσεις και όρους» που θέτουν οι εταίροι, όπως δήλωσε κι επιβεβαίωσε ο Λουκάς Παπαδήμος μετά την ολοκλήρωση της τρίωρης σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε δραματικούς τόνους μάλιστα αναγνώρισε και προειδοποίησε πως «εάν η διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το φάσμα της χρεοκοπίας».
*** 30/01/2012  Αυτά είναι λεφτά! Ο Στίβεν Χέστερ διευθύνων σύμβουλος της Royal Bank of Scotland, εκπρόσωπος της τράπεζας, η οποία ελέγχεται κατά το 83% από το κράτος μετά την διάσωσή της το 2008 θα λάβει ως μπόνους 1 εκατ. λίρες, ανακοίνωσε η τράπεζα. Την ίδια στιγμή οι Βρεττανοί έρχονται αντιμέτωποι με τα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης Κάμερον και το πάγωμα των μισθών τους.
*** 30/01/2012 Η αλητεία των γηπέδων δεν παίζε μόνο ξύλο, παίξει και με εκρηκτικά. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν  στο νοσοκομείο, ενώ μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα, καταστήματα και σπίτια στο κέντρο της Πάτρας από έκρηξη βόμβας που είχε ως στόχο τα γραφεία του Συνδέσμου Οπαδών του Παναθηναϊκού.
***31/01/2012 Ετοιμάζουν νέα φορολογική επιδρομή:Περαιτέρω αυξήσεις στους έμμεσους φόρους (Φ.Π.Α., ειδικοί φόροι κατανάλωσης), κατάργηση φοροαπαλλαγών, αναπροσαρμογή του φόρου επί των καταθέσεων από το 10% στο 20% αλλά και αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε ετήσια βάση προτείνει στην κυβέρνηση το τεχνικό κλιμάκιο του ΔΝΤ


 ΠΡΟΣΟΧΗ                                                                                         
Όσοι φίλοι επιθυμούν να καταβάλουν τις συνδρομές τους προς τη ΔΗΜΑΡ, που τόσο τά 'χει ανάγκη,  ο αριθμός λογαριασμού στη Eurobank είναι:  0026-0217-37-0102917676  

(στα ονόματα ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ)                                                      Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου