Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  (5) 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
( 1 - 9 - 2011 ) 

►  Μνήμη Λεωνίδα Κύρκου