Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  (1) 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
(1-6-2011) 
 


 ►  Απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  της  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ :                          Προτάσεις για τη διέξοδο από την κρίση.           (31-05-2011)                                                     

1. Αρχικές διαπιστώσεις: 
α)   Οι   ευθύνες   του   ΠΑΣΟΚ   και   της   ΝΔ,   των   αλληλοδιάδοχων   κυβερνήσεων   του δικομματισμού,   είναι   τεράστιες.     Χωρίς   την   υπέρβαση   αυτού   του   πολιτικού συστήματος, η Ελλάδα δεν έχει μέλλον.
β)   Η   κρίση   της   οικονομίας   μας   συμπίπτει   με   την   παγκόσμια   χρηματοοικονομική αστάθεια και επιβαρύνεται από αυτήν. Σε μεγάλο βαθμό, όμως, είναι επακόλουθο της εγχώριας πολιτικής κρίσης. Πίσω από κάθε πτυχή της ελληνικής οικονομικής κρίσης κρύβεται κάποια από τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος.
γ) Με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, διέξοδος από την πολύπλευρη κρίση όχι μόνον δεν διαφαίνεται, αλλά η χώρα είναι σήμερα αντιμέτωπη με τον άμεσο κίνδυνο πλήρους κατάρρευσης.
2. Η ΔΗΜΑΡ επιμένει ότι υπάρχουν πολιτικές που ανοίγουν το δρόμο για δημοκρατική
και συντεταγμένη διέξοδο από τη σημερινή κρίση
, πολιτικές που θα στοχεύουν:
- στην αντιστροφή της ύφεσης 
- στη δίκαιη κατανομή των βαρών της κρίσης
-στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης

Η ΔΗΜΑΡ επικεντρώνει τις προτάσεις της για διέξοδο από την κρίση σε 5 πεδία:
 -Δημοσιονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση του χρέους
 -Σύγχρονο, μικρότερο και αποδοτικότερο κράτος
 -Στρατηγικές επιλογές οικονομικής πολιτικής
 -Δικαιότερο και αποτελεσματικότερο κοινωνικό κράτος
 -Ενίσχυση του κύρους των πολιτικών θεσμών

Α.  Δημοσιονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση του χρέους  
α.Η έξοδος από την κρίση περνάει μέσα από την δημοσιονομική εξυγίανση.         
β. Για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους απαιτείται πανευρωπαϊκού χαρακτήρα λύση. [έκδοση ευρωομόλογου, δημιουργία μηχανισμού κοινής διαχείρισης του χρέους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. αγορά ομολόγων από την δευτερογενή αγορά.
Οι   θέσεις   αυτές   αποτελούν   διεκδικήσεις,  που   η   ελληνική   κυβέρνηση   πρέπει   να
προωθήσει άμεσα.
γ. Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, μείωση του επιτοκίου και περίοδο χάριτος.
Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι η χώρα μας, στη συγκυρία αυτή, θα μπορούσε  να προσέλθει στα όργανα της ΕΕ και µε ένα διαφορετικό αίτηµα - πρόταση: µε ένα πενταετές, συνολικό και συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραµµα επενδυτικών δραστηριοτήτων, ενδεικτικώς της τάξης των 20 δισ. Ευρώ, και να ζητήσει   τη χρηματοδότησή του από τους μηχανισμούς της ΕΕ. Η ΕΕ θα  μπορούσε  να οργανώσει την επενδυτική πρωτοβουλία για την αναπτυξιακή ώθηση της οικονομίας µε τη σύμπραξη του προϋπολογισμού (∆ημόσια  Ταµεία/ΕΣΠΑ),  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  Επενδύσεων  (ΕΤΕ)  και   ad  hoc µηχανισµών (επενδυτικά οµόλογα κ.λπ.).   
Η   κυβέρνηση   απέτυχε   οικτρά   και   στην   αύξηση   των   εσόδων   και   στην περιστολή των δαπανών.

Η  ΔΗΜΑΡ στα δύο κρίσιμα αυτά πεδία προτείνει:
    Μέτρα περιορισμού δημοσίων δαπανών
- Πλαφόν σε μισθούς όλων των εργαζομένων και λειτουργών του δημόσιου τομέα και όλων των εισηγμένων Δημόσιων Επιχειρήσεων. Ανώτατος μισθός το τετραπλάσιο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
- Πλαφόν σε συντάξεις. Ανώτατη επιτρεπόμενη σύνταξη ίση με το διπλάσιο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης.
- Αναστολή κάθε παραγγελίας νέων οπλικών συστημάτων μέχρις ότου μπει  η χώρα σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης και αρχίσει να δημιουργεί ικανοποιητικά πρωτογενή πλεονάσματα.   Έγκριση   μόνο   των   απαραίτητων   δαπανών   για   την   αύξηση   της διαθεσιμότητας των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων
- Αναμόρφωση όλου του συστήματος προμηθειών στις ένοπλες δυνάμεις για τον αποκλεισμό μεσαζόντων και τον περιορισμό κάθε σπατάλης. 
- Επιλογή δημόσιων έργων με κριτήριο την αναπτυξιακή τους στόχευση, τις εξωτερικές οικονομίες   και   τη   μόχλευση.   Τα   δημόσια   έργα   και   οι   δημόσιες   προμήθειες   θα δημοπρατούνται   υπό   την   εποπτεία   μικτών   επιτροπών   βουλευτών,   δικαστικών   και πολιτών που θα ορίζονται με κλήρωση.
-Ενοποίηση επικαλυπτόμενων υπηρεσιών, κατάργηση οργανισμών και επιτροπών που δεν   προσφέρουν   έργο,   αλλά   συγκροτήθηκαν   απλώς   για   την   εξυπηρέτηση   της κομματικής πελατείας των δύο κομμάτων εξουσίας.
- Απαλλαγή από όσες  επιχειρήσεις του δημοσίου δεν συντρέχει λόγος να ευρίσκονται υπό τον έλεγχό   του, μετά από κατά περίπτωση αντιμετώπιση   και με διαφανείς διαδικασίες.
-   Ανάληψη   μισθοδοσίας   του   κλήρου   από   την   Εκκλησία,   ύστερα   από   μια   εύλογη μεταβατική περίοδο, στο πλαίσιο των διευθετήσεων για χωρισμό   εκκλησίας και κράτους.
- Αυστηρός έλεγχος του διαχρονικού σκανδάλου της υγείας με διττή επιδίωξη: Να εντοπιστούν και εξαλειφθούν όλες οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και υλικών, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στα ασφαλιστικά ταμεία να ανακτήσουν ένα μέρος από τα κλοπιμαία.

     Μέτρα αύξησης των δημοσίων εσόδων
- Διεύρυνση φορολογικής βάσης. Περισσότεροι φόροι απ΄ όλους  για λιγότερους φόρους από τον καθένα. Δραστικός περιορισμός φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, φοροκλοπής και εισφοροδιαφυγής με δρακόντεια μέτρα.
- Τιμαριθμική αναπροσαρμογή φορολογικών κλιμακίων, διατήρηση του αφορολόγητου στα σημερινά επίπεδα για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Αύξηση συμμετοχής άμεσων φόρων στα δημόσια έσοδα, μείωση των έμμεσων φόρων στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, ουσιαστική φορολόγηση πλούτου. Αναδιάρθρωση ΦΠΑ:  Μείωση των συντελεστών 23, 13 και 6,5% αντίστοιχα σε 20, 10 και 5%. Ένταξη στην κατηγορία του 5% των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Θέσπιση συντελεστή 40% για είδη πολυτελείας.
-   Εντοπισμός    και   φορολόγηση   καταθέσεων   Ελλήνων   πολιτών   σε   τράπεζες   στην αλλοδαπή. Έλεγχος καταθέσεων που η προέλευσή τους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
  - Θέσπιση νόμου που θα υποχρεώνει όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ιδιοκτήτες   μεγάλης   ακίνητης   περιουσίας   να   δηλώνουν   τη   συμμετοχή   τους   σε εξωχώριες (offshore) εταιρείες και επιβολή αντίστοιχου φόρου.
-Φορολόγηση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας και κατάργηση της φοροαπαλλαγής των εμπορικών συναλλαγών.
-Αυστηρός έλεγχος του ροής πετρελαίου από τα διυλιστήρια ως τους βιομηχανικούς και ατομικούς χρήστες, ώστε να περιοριστεί δραστικά το λαθρεμπόριο καυσίμων.
- Δραστικός περιορισμός του παραεμπορίου.
- Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. Η καταγραφή και   η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας   με   διαφάνεια,   ταχύτητα   και   ρήτρα   περιβαλλοντικής   προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εκποίησης αστικών ακινήτων, αποτελεί   μια επιλογή ορθολογισμού, αλλά και δικαιοσύνης, ιδίως στις σημερινές δραματικές συνθήκες.
Β. Σύγχρονο, μικρότερο και αποδοτικότερο κράτος
Ένα δημοκρατικό κράτος, αποκεντρωμένο, με μια ισχυρή αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών, με  πόρους και αρμοδιότητες, στην υπηρεσία του πολίτη και της κοινωνίας αποτελεί την κεντρική επιλογή της ΔΗΜΑΡ.
Δημόσια Διοίκηση
-Δραστικός  περιορισμός  της  κρατικής  γραφειοκρατίας  που  αυτονομείται   από   την κοινωνία και την καταδυναστεύει.
- Εξάλειψη της διαφθοράς και διαπλοκής.
-Δραστικός περιορισμός της σπατάλης, με   κατάργηση-συγχώνευση οργανισμών που δεν προσφέρουν έργο.
-Οργανωτικός   και   τεχνολογικός   εκσυγχρονισμός.   Πλήρης   μηχανοργάνωση   και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος παντού.
-Ορθολογική κατανομή προσωπικού μέσα από τη διαδικασία των μετατάξεων.
-Σταδιακή μείωση του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων, μέσα από το πάγωμα των προσλήψεων   μέχρι   το   2015,     με   αυστηρή   εξαίρεση   τομέων,   όπως   παραϊατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, τομείς πολιτισμού και προστασίας περιβάλλοντος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Βουλής.
- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
-Νέο αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο.
-Αποκατάσταση της ενιαίας δομής και ιεραρχίας, με θέσπιση αξιοκρατικών κριτηρίων στην   επιλογή   και   προαγωγή   του   προσωπικού   σε   όλες   τις   βαθμίδες.   Εισαγωγή διαδικασιών   εσωτερικής   και   εξωτερικής   αξιολόγησης   των   υπηρεσιών   και   του προσωπικού. Θεσμοθέτηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας.
-Θέσπιση της υποχρέωσης του πόθεν έσχες σε όσους/ες καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις. 
-Ενιαίο μισθολόγιο, με εξορθολογισμό και ενσωμάτωση επιδομάτων και άρση αδικιών και ανισοτήτων.
-Κοινοβουλευτικός και κοινωνικός έλεγχος της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Δημόσιες Επιχειρήσεις
-Κυβερνητικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και προοπτικής για κάθε ΔΕΚΟ χωριστά, στο οποίο θα μπορούσε να εντάσσεται  και η αντιμετώπιση των όποιων ακροτήτων, και των μισθολογικών. Ακόμη και για τη σκοπιμότητα ύπαρξης μερικών από αυτές.
- Σε κάθε περίπτωση οι φυσικοί πόροι αποτελούν δημόσια περιουσία και οι κεντρικές υποδομές πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. 
-Όσες επιχειρήσεις παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο πρέπει να εξυγιανθούν και να εκσυγχρονιστούν   (κατάργηση   συντεχνιακών   προνομίων,   έλεγχος   προμηθειών, αποκατάσταση   αξιοκρατίας   και   διαφάνειας).   Ισχυρή   ελέγχουσα   δημόσια   αρχή   και συμβάσεις πολυετούς εκμετάλλευσης(30-35 έτη) από ιδιώτες επενδυτές μπορούν να εξετάζονται   κατά   περίπτωση(λιμάνια,   αεροδρόμια)   και   να   οδηγούν   στη   βέλτιστη αξιοποίηση.
-Δημόσιες επιχειρήσεις, που δεν είναι μείζονος κοινωνικής σημασίας και δημόσιας ωφέλειας και δεν χρησιμεύουν ως σημαντικός αναπτυξιακός μοχλός δεν υπάρχει λόγος να παραμένουν στην ιδιοκτησία του δημοσίου.

Γ. Στρατηγικές επιλογές οικονομικής πολιτικής
Για να τεθούν οι βάσεις για ουσιαστικές μεταβολές χρειάζονται οπωσδήποτε ξεκάθαρες επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα όπως:
-Άρση των κυριότερων παραγόντων που αποτρέπουν την πραγματοποίηση επενδύσεων (γραφειοκρατία, διαφθορά, απουσία σταθερού θεσμικού και φορολογικού πλαισίου και, σε ορισμένους τομείς, έλλειψη υψηλής ειδίκευσης προσωπικού). Θέσπιση κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις σε τομείς τεχνολογικής αιχμής, καινοτομίας και ποιότητας.
- Στήριξη επιχειρήσεων με αναπτυξιακό και εξωστρεφή, εξαγωγικό προσανατολισμό
-Ενίσχυση   της   ανταγωνιστικότητας   και   της   επιχειρηματικότητας.   Έμφαση   στη δικτύωση, στις εφαρμογές της πληροφορικής, στις καλές πρακτικές, στα νέα προϊόντα, στις νέες μεθόδους και τεχνικές παραγωγής και διανομής.
-Αποφασιστική στροφή στην έρευνα και ανάπτυξη, προώθηση της καινοτομίας σε όλους τους τομείς.
-Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων.
-Στήριξη   των   μικρομεσαίων   επιχειρήσεων,   με   ενίσχυση   για   απρόσκοπτη   ροή   της χρηματοδότησής τους, με νομοθετική κατάργηση των καταχρηστικών πρακτικών και χρεώσεων των τραπεζών, με οργάνωση και έλεγχο του τομέα παροχής υπηρεσιών, με συλλογική συμμετοχή τους στις κρατικές προμήθειες. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις να στραφούν από το τρέχον ΕΣΠΑ για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού τους και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους.
-Προώθηση και ενίσχυση των συλλογικών μορφών παραγωγής, ιδιαίτερα από τους νέους, ώστε να αξιοποιηθεί η γνώση, το ταλέντο και η δημιουργικότητα χιλιάδων ανέργων νέων.
-Απόλυτη προτεραιότητα στην αλλαγή του ενεργειακού προτύπου με την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ΑΠΕ και την   συντονισμένη βιομηχανική εκμετάλλευση και ανάπτυξη των συστημάτων παραγωγής τους
-   Προώθηση     της   έρευνας   για   εκμετάλλευση   ενεργειακών   πόρων   (φυσικό   αέριο, πετρέλαιο,) που τυχόν βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος ή στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της χώρας.
-Διατήρηση   της   αγροτικής   γης   και   περιβαλλοντική   της   προστασία.   Ριζική αναδιάρθρωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με μεταφορά/ενίσχυση των πόρων του για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, των μεταποιητικών μονάδων αλλά και των δικτύων εμπορίου και διακίνησης αγροτικών αγαθών.
-Σύνδεση   του   τομέα   των   υπηρεσιών   με   την   πληροφορική   τεχνολογία   και   την καινοτομία.
- Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσης του Τουρισμού, που να επαναθέτει τη χώρα και πάλι στην καρδιά των αγορών. Αποφασιστική στροφή και προώθηση όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και κυρίως του οικοτουρισμού.
-Δημιουργία των όποιων υποστηρικτικών υποδομών και θεσμών για τη στήριξη και ενίσχυση της ναυτιλίας  με στροφή  στα  ελληνικά πληρώματα.    Πρωτοβουλία  και κίνητρα για την προσέλκυση ελλήνων εφοπλιστών για ναυπήγηση πλοίων τους στη χώρα μας
-Διαμόρφωση ενός ισχυρού πυλώνα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα υπό τον έλεγχο του δημοσίου, που θα περιλαμβάνει την Εθνική, όπου το δημόσιο επανακτά το κρίσιμο πακέτο μετοχών για τον ουσιαστικό έλεγχό της, και τις λοιπές τράπεζες δημόσιου συμφέροντος ΑΤΕ, ΤΤ, και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
-Εισαγωγή και ενίσχυση των απαραίτητων ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους με εκτελεστικές αρμοδιότητες για ουσιαστική προστασία του καταναλωτή.
-Δυναμικό άνοιγμα προς νέες αγορές με στρατηγικές συνεργασίες π.χ., Ρωσία, Κίνα, Αφρική.

Δ. Δικαιότερο και αποτελεσματικότερο κοινωνικό κράτος
Ενιαίο σύστημα συντάξεων, χωρίς κρυφές επιδοτήσεις των ευνοημένες κατηγορίες. Με κατάργηση των ταμείων υγείας και αναβάθμιση του ΕΣΥ, ώστε η τεράστια δαπάνη να μεταφράζεται σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους ασθενείς.
Η ιδιότητα του πολίτη πρέπει να εξασφαλίζει εγγυημένη πρόσβαση σε: υγεία, στέγαση και  παιδεία.  Επέκταση  των  δικαιωμάτων  αυτών  σε  μετανάστες  που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ακόμη και σε μετανάστες χωρίς χαρτιά η παροχή επείγουσας κοινωνικής βοήθειας   και   υγειονομικής   περίθαλψης   είναι   επιβεβλημένη,   ως   συμμόρφωση   στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις κάθε κοινωνίας που θέλει να λέγεται πολιτισμένη.

Βασικοί στόχοι είναι:
-Επέκταση   του   επιδόματος   μακροχρόνιας   ανεργίας   στους   μακροχρόνια   ανέργους, καθώς και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.
-Εξορθολογισμός των πολυάριθμων πολυτεκνικών επιδομάτων και θέσπιση ενός ενιαίου επιδόματος παιδιού, το οποίο θα καταβάλλεται από το πρώτο παιδί.
-Ανασχεδιασμός του επιδόματος ενοικίου έτσι ώστε να ωφελούνται και οι φτωχές οικογένειες που σήμερα δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΟΕΚ.
-Ανασχεδιασμός επιδοματικής πολιτικής για τα ΑμΕΑ, ενοποίηση όλων των επιδομάτων σε ένα νέο επίδομα αναπηρίας που το ύψος του οποίου θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μορφής αναπηρίας όχι ανάλογα με την ισχύ της κάθε ομάδας πίεσης.
-Δημιουργία ενός πλήρους δικτύου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σε κάθε δήμο της χώρας, διαθέσιμο σε όλες τις οικογένειες που τους χρειάζονται.
-Αναβάθμιση των δομών προστασίας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες.

Ε. Ενίσχυση του κύρους των πολιτικών θεσμών
-Εκδημοκρατισμός της λειτουργίας και πλήρη διαφάνεια, με έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή   στα   οικονομικά   των   κομμάτων   και   την   περαιτέρω   μείωση   της   κρατικής οικονομικής επιχορήγησής τους.
-Κατάργηση   της   βουλευτικής   και   εν   γένει   της   πολιτικής   ασυλίας.   Με   την αυστηροποίηση του «πόθεν έσχες» των βουλευτών, των συγγενικών τους προσώπων, των υπαλλήλων τους, καθώς και των υπαλλήλων της Βουλής, με έμφαση στο «πόθεν».
- Μείωση του προσωπικού, των εν γένει λειτουργικών εξόδων, τη δημοσιοποίηση όλων των πράξεων και την πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά της Βουλής και των βουλευτών.
-Καθιέρωση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής   με την αύξηση του αριθμού των εκλογικών περιφερειών με  διαίρεση των μεγάλων, και ανάλογα μέτρα ώστε να αντιμετωπισθεί η ροή του «μαύρου» πολιτικού χρήματος.
-Αναδρομικός έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων όσων διετέλεσαν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, διοικητές και διευθύνοντες σύμβουλοι οργανισμών του δημοσίου, μέλη επιτροπών ανάθεσης δημόσιων έργων και δημόσιων προμηθειών καθώς και των συζύγων και των συγγενών τους Α' βαθμού από το 1981 μέχρι σήμερα.
-Αυστηρός έλεγχος όλων των μεταβιβάσεων ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία, προς συζύγους και συγγενείς Α βαθμού, για να αποκαλυφθούν κινήσεις   απόκρυψης   παράνομου   πλούτου.   Δήμευση   περιουσιακών   στοιχείων   που μεταβιβάστηκαν γιατί η προέλευσή τους δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί.
-Ψήφιση ειδικού νόμου που θα καθιστά την απιστία σε βάρος του Δημοσίου και τη φοροκλοπή διαρκή εγκλήματα χωρίς παραγραφή, και θα θεσπίζει την αυτόματη άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου όλων όσοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα ή συμμετείχαν στην ανάθεση έργων ή προμηθειών.
-Βαθιά   μεταρρύθμιση   της   Δικαιοσύνης,   με   την   απλοποίηση   κωδίκων   και   την αναβάθμιση του ρόλου του δικαστή και της εισαγωγής της διαιτησίας

►  Από την ομιλία του Φώτη Κουβέλη στο Περιστέρι (1-6-2011)                                                   .

Για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στήριξης
Η ΔΗΜΑΡ, αντί των κυβερνητικών ασκήσεων επί χάρτου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής   Εξυγίανσης   2012-2015,   υπογραμμίζει   προς   κάθε   κατεύθυνση   την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να συμφωνηθούν και να εφαρμοστούν αλλαγές στην ακολουθούμενη οικονομική και κοινωνική πολιτική που θα στοχεύουν:
-στην αντιστροφή της ύφεσης, μέσα από την υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορείας, που   θα   τονώνει   την   ανταγωνιστικότητα   των   επιχειρήσεων,   θα   δημιουργεί απασχόληση, θα αυξάνει τα εισοδήματα, θα διασφαλίζει την αειφορία των πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 
-στη δίκαιη κατανομή των βαρών της κρίσης
-στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, και θα εγγυώνται στα χειμαζόμενα στρώματα μελλοντική ανταπόδοση.
 Για τις διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων
Χρειάζεται η εξειδίκευση και η αντιμετώπιση της κάθε μίας ΔΕΚΟ χωριστά. Η οριζόντια αντιμετώπιση των ΔΕΚΟ θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό και επικίνδυνο διαδικαστικό μέσο.  Υπάρχουν δημόσιες επιχειρήσεις που δεν πρέπει να παραμένουν στα χέρια του δημοσίου και υπάρχουν άλλες που είναι στρατηγικού χαρακτήρα και αυτές δεν πρέπει να απομακρυνθούν από τον έλεγχο του δημοσίου. Η ΔΕΗ είναι μια τέτοια περίπτωση.
 Για τις προωθούμενες αλλαγές στα εργασιακά
  Οι   προωθούμενες   ρυθμίσεις   με   το   μεσοπρόθεσμο   πρόγραμμα   για   την   εργασία, αποτελούν   νέο   ισχυρό   πλήγμα   για   την   κοινωνία   και   ιδιαίτερα   για   τους   νέους ανθρώπους.   Η   «διευθέτηση»   του   χρόνου   εργασίας,   η   παράταση   της   εργασιακής 
ανασφάλειας για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας με μισθό 590 ευρώ μεικτά, είναι η ζοφερή πραγματικότητα.
Αυτές οι επιλογές της κυβέρνησης καταστρέφουν και διαλύουν την κοινωνική συνοχή στον κρίσιμο τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων
Για τις συγκεντρώσεις στις πλατείες
Οι πολίτες με τις συλλογικές τους διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις αξιώνουν λύσεις και διεκδικούν την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και όχι του κομματικού. Οι διαδηλωτές πρέπει να διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού τις κινητοποιήσεις τους από ακραία στοιχεία, αλλά και από όσους θα επιχειρήσουν να τις καπελώσουν.

 ►  Από δήλωση του Θ. Μαργαρίτη για τους αγανακτισμένους (3-6-2011)                                    .

«Είναι σημαντικό γεγονός - από μόνο του - ότι χιλιάδες πολίτες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, βρίσκονται στο δρόμο διεκδικώντας αλλαγή πορείας. Όσο σημαντική είναι η κινητοποίηση  των  πολιτών  άλλο  τόσο  σημαντική  είναι  και  η  οριοθέτηση  από  το λαϊκισμό που οδήγησε τη χώρα στα σημερινά χάλια. Όσο σημαντική είναι η δύναμη του κόσμου  στις  διαδηλώσεις  τόσο  άχρηστη  είναι  κάθε  πράξη  απλής  εκτόνωσης  και ακραίας αντιπαράθεσης με όλους τους πολιτικούς. Σε αυτή τη χώρα δεν «τα φάγαμε όλοι μαζί», αλλά, όμως, «όλοι μαζί ψηφίζαμε». Επομένως η αίσθηση ευθύνης του κάθε πολίτη δε μπορεί να χάνεται μέσα σε κραυγές και τυφλές αποδοκιμασίες».

 ►  Ο τομέας παιδείας της ΔΗΜΑΡ Λάρισας ανοίγει τη συζήτηση για την Εκπαίδευση              

Ανέβηκε στο διαδίκτυο το    blog    του τομέα παιδείας της ΔΗΜΑΡ Λάρισας.   Στη διεύθυνση  http://dapaedeialar.blogspot.com/   μπορείτε να επισκεφτείτε, να σχολιάσετε και να βοηθήσετε με τις ιδέες σας την προσπάθεια του τομέα παιδείας της ΔΗΜΑΡ Λάρισας. Ήδη αναρτήθηκαν τα βασικά θέματα αρχικά προς εμπλουτισμό και κατόπιν προς συζήτηση. 
  
 ►     Τέσσερεις στίχοι από το ΥΓ του Μανόλη Αναγνωστάκη                                                          
               
Το ανανεούμενο αίσθημα ενός επικείμενου κακού.
Ж
Ψάχνοντας τις λέξεις άρχισε το ψέμα.
Ж
Δεν έφταιγεν ο ίδιος. Τόσος ήτανε.
Ж
Το ματς της ζωής του είχε τελειώσει – τώρα
έπαιζε την παράταση.
                                                                                                                  Ιούνιος 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου